Относно: Подкрепа за гласуването на Директива относно дължимата грижа на дружествата във връзка с устойчивостта (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

ДО Г-ЖА ШАЛАПАТОВА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ДО Г-ЖА СТОЙЧЕВА МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

12 февруари 2024 г.

Отворено писмо

Относно: Подкрепа за гласуването на Директива относно дължимата грижа на дружествата във връзка с устойчивостта (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ШАЛАПАТОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЙЧЕВА,

На 09.02.2024 г. се проведе заседание на Европейския съвет в рамките на Белгийското представителство, на което се очакваше да се приеме текста на Директива относно дължимата грижа на дружествата във връзка с устойчивостта (CSDDD). Гласуването беше отложено за следваща дата в рамките на КОРЕПЕР на 14.02.2024 г. Това гласуване е важна крачка в посока подкрепа за защита на човешките права и околната среда, както и насърчаването на отговорни и прозрачни бизнес модели, с фокус върху хората и бъдещето на планетата. Българската фондация за бизнеса и правата на човека, заедно с нашите партньори от European Coalition for Corporate Justice, Ви призовава да подкрепите предложените текстове от тристранната среща на 14.12.2023 г. и да подкрепите приемането на Директивата.

В подкрепа на това писмо прилагаме информация за развитието на темата в ЕС и подкрепата на различни заинтересовани страни за приемането на Директивата.

Публична подкрепа:

  •  Директивата печели значителна публична подкрепа през 2021 г., когато над 500 000 граждани и различни групи от гражданското общество вземат участие в консултации на Комисията.
 •  Анкетите в девет европейски държави показват, че над 85% от гражданите подкрепят регулации, които задължават дружествата да носят отговорност за техните неблагоприятни въздействия върху правата на човека и околната среда.

Подкрепа за малки и средни предприятия /МСП/:

 • Директивата задължава дружествата да правят различни инвестиции (финансови, обучения) във веригите за доставки на МСП, за да подобрят трудовите и екологичните стандарти и условия и да гарантират, че неблагоприятните въздействия върху човешките права няма да се материализират.
 •  Инвестиции за подобряване на мерките за здраве и безопасност във фабриките (напр. пожарна безопасност); качеството на водата и почвата в производствените процеси, както и доходите на работниците.
 • Директивата изяснява, че големите мултинационални компании трябва да вземат предвид ограничения капацитет, знания и ресурси на МСП и че спазването на договорните гаранции е споделена отговорност на компанията и нейните бизнес партньори.
 • Директивата задължава дружествата, когато е уместно, да предоставят целенасочена и пропорционална подкрепа на МСП, с което имат установени стопански отношения, когато спазването на кодекса за поведение или на плана за превантивни действия би застрашило жизнеспособността на това предприятие.

Надлежният процес на ЕС:

 • Постигнатият резултат до момента, който стои пред Европейския съвет, е междуинституционален компромис, при който Европейският парламент направи многобройни, значителни отстъпки, които са изключително обезпокоителни и тревожни за гражданското общество.
 • Основните отстъпки включват изключване на финансовия сектор от задълженията за надлежна проверка; пълното премахване на задълженията за надлежна проверка в областта на климата и намаляващото обсъждане на плановете за климатичен преход, както и пълното заличаване на всяко позоваване на задълженията на директорите..
 • Окончателното споразумение, постигнато сега от законодателите, включваше огромно количество време, усилия и ресурси от страна на ЕС през настоящия законодателен мандат, с огромен принос на заинтересованите страни. Сега гражданите и дружествата очакват положителен резултат за хармонизиран подход на ЕС към надлежната проверка преди изборите за ЕС.
 • Усилията за саботиране на предложението на този късен етап само отслабват доверието и целостта на ЕС, с което допълнително застрашават защитата на безброй уязвими животи и средства за препитание в глобалната икономика.

Корпоративна справедливост

 • От 2011 г. съществува международен консенсус, че компаниите трябва да зачитат правата на човека и околната среда в своите глобални вериги на стойност, консенсус, който непрекъснато се насърчава от ОИСР, МОТ и ООН. Работната група на ООН за бизнеса и правата на човека призова всички държави-членки да подкрепят Директивата.
 • Приемането на Директивата (CSDDD) е важна инвестиция в устойчивото бъдеще, която трябва да бъде направена сега в светлината на сериозността на многобройните екологични и климатични предизвикателства, пред които сме изправени като регион и планета, като човечеството в момента е на път да постигне катастрофално затопляне с 3ºC за година.

Подкрепа от бизнеса

 • Подкрепата от бизнеса за приемане на Директивата е значително, като не само множество компании и бизнес асоциации, НПО коалиции, групи от инвеститори, но и големи индустриални асоциации като Responsible Business Alliance, UNPRI, AMFORI и AIM, Групата на институционалните инвеститори за изменението на климата, представляващи хиляди компании от ЕС, призовават за незабавно приемане на Директивата (CSDDD). Дори големи германски компании излязоха с призив за приемането на тристранната сделка.
 • Европейската асоциация на марките (представляваща 2500 компании чрез национални асоциации на марки и директни членове като Unilever, Coca Cola или Heineken) призова държавите-членки на ЕС да подкрепят тристранната сделка на Директивата.
 • Неотдавнашна статия на германското разследващо списание „Spiegel“ също така показва как 51% от интервюираните компании очакват „по-скоро положително“ дългосрочно финансово въздействие от Директивата, като 20% очакват „много положително“ въздействие.
 • Националните закони за надлежна проверка вече са в сила във Франция и Германия, с напреднали национални предложения в Холандия, Испания, Финландия, Белгия, Люксембург и Австрия. Неприемането на Директивата възпрепятства унифицирането на националните стандарти и увеличава разходите на компаниите за покриването на различни регулаторни изисквания. Същевременно около 650 милиона работници и общности в глобалните вериги за създаване на стойност (включително в рамките на ЕС) ще продължат да страдат от все по-тежки нарушения на правата на човека и злоупотреби с околната среда.
 • Доставчиците започват да призовават за хармонизирани закони за надлежна проверка, тъй като спазването на различни закони за надлежна проверка започва да води до повишаване на производствените разходи.
 • Проучванията на ОИСР и Европейската комисия показват, че компаниите, които извършват надлежна проверка, са по-икономически устойчиви и подготвени да се справят с потенциални рискове, като войната в Украйна, която може да има сериозни правни, финансови и репутационни последици. Представителни проучвания сред 2000 компании потвърждават, че компаниите, извършващи надлежна проверка, превъзхождат конкурентите си и са по-конкурентоспособни.

Църковна подкрепа 

Още през 2020 г. повече от 230 католически епископи се присъединиха към групите на гражданското общество и гражданите в искането за задължително за ЕС законодателство за надлежна проверка на правата на човека и околната среда.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ШАЛАПАТОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЙЧЕВА,

Българската фондация за бизнеса и правата на човека Ви приканва да подкрепите приемането на Директивата относно дължимата грижа на дружествата във връзка с устойчивостта, за да се чувстват по-защитени българските граждани и да запазим околната среда, което от своя страна ще допринесе за развитието на един прозрачен и отговорен бизнес климат, който ще превърне България в предпочитан партньор в ЕС.

Оставаме на разположение, ако бихте искали да Ви представим допълнителна информация.

С уважение,

Олга Пенева

Директор

БФБПЧ

www.bfbhr.org