​​Прилагане на Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР, OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) като инструмент за промяна

Стартираме серия от събития заедно с нашите партньори от OECD Watch, свързани с работата на Националната контактна точка и Насоките на ОИСР за мултинационални предприятия за отговорно бизнес поведение. 

OECD Watch е организацията, която представлява гражданските организации в страните членки пред Инвестиционния комитет към ОИСР. Работейки с над 100 държави, ОИСР е глобален политически форум, който насърчава политики за подобряване на икономическото и социалното състояние на хората по света. 

 

България е в процес на присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и  развитие (ОИСР). В резултат е създадена Националната контактна точка (НКТ) на България за отговорно бизнес поведение, която отговаря за прилагането и насърчаването на политиките, свързани с отговорното бизнес поведение. Към НКТ съществува механизъм за подаване на жалби за неспазване на Насоките,  достъпен за всички граждани и граждански организации. 

 

OECD Watch ще представи информация за актуализираните Насоки на ОИСР, също така и за ролята на НКТ в Централна и Източна Европа и тяхната потенциална стратегическа стойност за гражданските организации в региона. 

В качеството си на българския представител на OECD Watch, Българската фондация за бизнеса и правата на човека, заедно с Полския институт за правата на човека и бизнеса, ще представи кратка презентация за дейността си с НКТ в България и Полша, както и примери от региона.

Уебинарът ще бъде на английски език и с превод на български език.

🎫 За записване ➡ OECD watch Workshop
ℹ️ За повече информация ➡ OECD Watch Workshop Series
📅 Дата: На 4.12.2023 от 11 часа OECD
Гледайте онлайн