БФБПЧ е независима неправителствена организация, която цели да повиши осведомеността на общeството по темата за бизнеса и правата на човека.

Фокус

Теми

Бизнес и права на човека

Климат и права на човека

Права на човека и технологиите

Актуално в

Блога

Актуални

Проекти

Основните

Ценности

Основните ценности, които прилагаме в нашата работа, са основани на принципите на подхода на правата на човека:

Навременна комуникация и диалог

Ангажираност и участие

Прозрачност и отчетност

Уважаване на различията

Екип от професионалисти

Спазване на законодателството

Актуални

Дейности

Нашият

Екип

James C. Gonzalez

James C. Gonzalez

CEO & Founder
Sectetur adipiscing sed eiusmod tempor incididunt magna
Barbara G. Reese

Barbara G. Reese

Web Developer
Sectetur adipiscing sed eiusmod tempor incididunt magna
Станете

Доброволец