Екип

на БФБПЧ

Оля Пенева

Оля e специалист по бизнес и права на човека, която вярва в приложението на подход, основан на правата на човека в разрешаването на глобалните проблеми. Като основател на Фондацията тя се стреми да развие темата за бизнеса и правата на човека в България. Завършила е право в Монаш университет, Австралия, където специализира Екологично право и Международен търговски арбитраж. През 2021 завършва Магистратура в Глобалния кампус за правата на човека, Венеция, Италия, където прави анализ на възможността за имплементиране на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека в България, следвайки моделите за развитие на политиките за равнопоставеността. Работи като мениджър на ESG Help Desk към ESG Lab, Софийски Университет и e един от авторите в ESGnew.bg. Член е на „Асоциацията за специалисти по устойчивост“ и на регионалната мрежа CEE&CA BHR Association на експертите за бизнеса и права на човека за Източна Европа и Централна Азия.

Интереси

бизнес и права на човека, равнопоставеност между половете, климат и справедлив преход, дигитализация и изкуствен интелект

Проекти

Обучения „Правата на жените в променящия се свят на труда“; ESG Академия СУ и АСУ;

Оля Пенева

Йорданка Свиленова

Йорданка е комуникационен инженер, който се посвещава на дизайна още преди да завърши Техническия Университет. Страстта ѝ са визуалните изкуства обвързани с технологиите и фотографията. След обучения в още области на дигиталния маркетинг – тя не само създава дизайна на един бранд, но може да изгради и цялата дигитална комуникация – от уеб сайта до социалните медии. След близо две десетилетия професионален опит иска, уменията ѝ да помагат и за кауза, която е посветена на нещо по-голямо от нас самите. Така тя е сред първите включили се в екипа на БФБПЧ като уеб и графичен дизайнер.

Интереси

фотография, дизайн, устойчивост, климатични промени, пътешествия, градска среда

Проекти

БФБПЧ

Румяна Янкова-Иванова

Румяна e магистър по право, специалист с дългогодишен опит в областта на трудовото, административното и европейско право, обществените поръчки и европейски проекти. Завършила е право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където специализира Международно право, Публична администрация и Правораздаване. В момента завършва магистратура, специалност „Отговорно и устойчиво управление“ към Стопанския факултет на  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ . Участвала е като сътрудник в процеса на синхронизация на българското с европейското законодателство към Народното събрание на Република България. 

Интереси

международно право, обществени поръчки и свободна конкуренция, равнопоставеност между половете, климат и справедлив преход, дигитализация и изкуствен интелект

Проекти

Обучения „Правата на жените в променящия се свят на труда“

Румяна Янкова-Иванова
Йоанна Минчева

Йоанна Минчева

Йоанна е магистър по човешки права и демократизация от Глобалния кампус за правата на човека във Венеция, Италия, както и бакалавър по международни отношения от Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Специализира въпроси, свързани с пола и социални науки в Университет Масарик, Чехия. Има богат опит в инициирането, разписването и управлението на проекти с грантово финансиране в рамките на Европейския съюз и България, добре запозната с програмите и механизмите за финансиране в неправителствената сфера. Автор на общински програми за въвеждане на дигитални технологии в образованието и на научни статии и добри практики по темата. Йоанна е зам.-председател на The Orion Grid (НПО), както и един от основателите на платформата KidsGo.

Интереси

образование, STEAM & дигитални технологии, дигитални технологии и права на човека, права на жените и на ЛГБТИК+ общността, овластяване на уязвими групи, многообразие и социално включване, биотехнологии, иновации и развойна дейност, устойчиво развитие, комуникация на науката

Проекти

Права на жените и многообразие, „Права на човека и технологии“

Галина Кирилова

Галина е Магистър по икономика и магистър по български и руски език. Професионалният й опит е в областта на финансите като съдебен администратор и главен счетоводител в държавната администрация и в банковия сектор. В последната половин година се посвещава по-фокусирано към близки до сърцето й теми, свързани с адаптацията и устойчивостта към климатичните промени, разнообразие, справедливост, приобщаване, осъзнаване на необходимостта от  устойчиво бизнес поведение,  устойчиво бъдеще в контекста на света, който ще оставим след себе си. ESG подход в управлението. 

Интереси

климат и справедлив преход, права на човека, равнопоставеност, доброволчество, фотография, пътешествия, дизайн, култура, съвременно изкуство, градска среда

Проекти

"Климат и права на човека"

Галина Кирилова