Ресурси

списък

Бизнес и права на човека

Екип от специалисти, които са мотивирани да развиват темата за бизнеса и правата на човека в България

Директиви и регламенти