Мисия, цели, ценности

Търсене на решения чрез прилагане на подход, основан на правата на човека

Мисия

Мисията ни е да насърчаваме и подкрепяме бизнесите в България да прилагат в своята дейност подход, основан на международно признатите принципи за правата на човека, както и да дадем възможност на гражданското общество да участва активно в изграждането на бъдеще, в което грижата за хората е водеща.

Визия

Визията ни е бизнесите, опериращи в България, да уважават и зачитат правата на човека, да се ангажират със заинтересованите страни, като възприемат отговорни бизнес практики.
Визията ни е бизнесите, опериращи в България, да уважават и зачитат правата на човека, да се ангажират със заинтересованите страни, като възприемат отговорни бизнес практики.
Quality Standards
Quality Standards

Цели

Информираност по темата

за бизнеса и правата на човека

Застъпничество

Партньорство

и сътрудничество

Колаборация с организации

и бизнеса

Подкрепа на заинтересовани

страни

Дейности

Основните ценности, които прилагаме

в нашата работа, са основани на принципите на подхода на правата на човека:

Навременна комуникация

и диалог

Ангажираност и участие

Прозрачност и отчетност

Уважаване на различията

Професионализъм

Спазване на международното

и националното законодателство

Quality Standards
Quality Standards