Как може да се включите?

Доброволчество

БФБПЧ е независима неправителствена организация, която осъществява своята дейност в изпълнение на основната си цел – да повиши осведомеността на обществото по темата за бизнеса и правата на човека. За да може да изпълнява своята мисия, БФБПЧ се нуждае от подкрепата, отзивчивостта и щедростта на отделни личности и на обществото като цяло.

Как може да се включите?
Quality Standards
Quality Standards

Станете наш партньор

Партньорите са ключова част от дейността на Българска фондация за бизнеса и правата на човека. Благодарение на нашите съмишленици ние успяваме да достигнем до голям кръг последователи, в различни сфери на обществения живот.

Целта на партньорствата ни е да постигнем по-голямо въздействие и да развием темата за бизнеса и правата на човека в България и региона.

Работим с представители на местни и международни университети, сред които академични преподаватели и експерти, както и представители от международни организации, публичната администрация и местната власт, браншови организации, множество заинтересовани страни (mutli-stakeholder initiatives), неправителствени организации, профсъюзи, частни компании, както и международни експерти-ментори.

Станете доброволец

Българска фондация за бизнеса и правата на човека приветства участието на доброволци в постигането на своята мисия. Те могат да допринесат към целите на фондацията чрез експертиза, административна подкрепа, социални медии и комуникации, участие в събития, провеждане на проучвания, фондонабиране или популяризиране на дейностите ни в социалните мрежи.

Каним като доброволци всички, които споделят нашите ценности и имат интерес да развият знания и умения в динамична и интересна сфера, комбинираща грижа за хората, грижа за околната среда и търсене на дигитални решения за упражняване на човешките права.

Quality Standards
Quality Standards