Какво е съвременното робство?

Робството се е развило с течение на времето, приемайки нови форми, които често се наричат съвременни форми на робство или модерно робство. Този език се използва, за да посочи редица форми на тежкa експлоатация на индивид/и.

Anti-Slavery International обяснява, че съвременното робство включва (но не се ограничава в този обхват) трафик на хора, принудителен труд, дългово робство и детско робство. Някои форми на модернo робството са ясно определени, съгласно международното право  (напр. Палермо протокол –  „Протокол на Организацията на обединените нации (ООН) за предотвратяване, пресичане и наказване на трафика на хора, особено на жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и протоколите към нея“), докато други форми все още нямат съгласувана универсална правна дефиниция. Общият знаменател сред всички форми на модерно робство е липсата на свобода, изпитвана от човека, който е в ситуация на модерно робство. Ситуация, от която някой друг печели, лично и/или финансово.

За разлика от общоприетото вярване, модерното робство все още е широко разпространено в целия свят. Всъщност съвременното робство е във възход. Глобалният индекс на робството за 2023 г. предполага, че през 2021 г. е имало 50 милиона души в ситуации на модерно робство, от които 28 милиона в ситуации на принудителен труд.

Има много причини, поради които хората се оказват в ситуации на тежка експлоатация. Например: Принадлежност към групи в неравностойно положение в обществото без достъп до социална защита, които едва свързват двата края , което води до маргинализирането и социалното изключване. Съвременното робство често минава незабелязано. Липса на знания за това какво е съвременното робство, формите, под които то съществува, затрудненото му дефиниране са обстоятелства, които често затрудняват изясняване на същността и констатирането му. 

Ето защо е важно да има системи, които предотвратяват появата му на първо място и позволяват на хората, които се озовават в ситуации на модерно робство за достъп до правосъдие и защита.

Какво е съвременното робство?

Какво означава съвременното робство за бизнеса?

Продуктите, които купуваме, често са свързани с „модерно робство“, по-специално принудителен труд: кафе, какао, дигитални устройства и дрехи са само няколко примера. На някакъв етап от техните вериги за доставки предприятията, съзнателно или не, често позволяват експлоатацията на лица, които са в тази ситуация принудително, без възможност за избор. Неангажираността на бизнеса, липса на прозрачност и липсата на отчетност в резултат на слаби или несъществуващи регулации са сред факторите, които позволяват това съвременно робство да се случи.

Според Ръководните принципи на ООН, заедно с държавата, бизнесът носи отговорност за зачитане на човешките права. Това означава, че компаниите са длъжни да оценят въздействието на своите процеси, да въведат предпазни мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от злоупотреба с техните работници, както и отстраняване на всяка потенциална вреда, произтичаща от техните дейности, пряко или косвено.

Какво могат да направят компаниите?

Бизнесът има силата да допринесе за значима промяна. Един от начините да се направи това е чрез гарантиране, че работните процеси зачитат правата на човека. Това се осигурява например чрез:

– Провеждане на качествено и смислено проследяване на собствените вериги за доставки;

– Осигуряване на обезщетение срещу всяко неблагоприятно въздействие върху човешките права на работниците; 

– Улесняване на представителството на работниците и създаване на условия за синдикализиране.

 

Всяка стъпка си струва и всяка малка промяна може да доведе до свят, свободен от модерно робство. 

Днес е денят за начало: действайте!